Tilbake
U-39/11 A - Høyring - Førehandsvurdering av nødhamnlokalitetar i Møre og Romsdal
Saksframlegg
Ingen innstilling registrert
Klikk her for å se vedtaket