Tilbake
U-50/11 A - Høyringsuttale - forslag til endring av forskrift til opplæringslova §10-2 andre ledd, rett til full skyssgodtgjering i vidaregåande opplæring
Saksframlegg
Ingen innstilling registrert
Klikk her for å se vedtaket