Tilbake
U-66/10 A - SØKNAD FRÅ TERJE JOHANSEN OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - SUPPLERINGSVAL
Saksframlegg
Ingen innstilling registrert
Klikk her for å se vedtaket