Tilbake
T-74/09 (U-135/09) A - BEHANDLING AV PLANSAKER I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FRÅ 2010
Saksframlegg
Ingen innstilling registrert
Klikk her for å se vedtaket